12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA 2018) – SPRAWOZDANIE

12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA 2018) – SPRAWOZDANIE

Print Friendly

12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate

Termin: 17-19.09.2018

Miejsce: Hotel Mercure Lublin Centrum***

 

Konferencja została sfinansowana przez Instytut Agrofizyki PAN oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk, która uzyskała dofinansowanie z MNiSW w ramach DUN.

Konferencja dofinansowana w ramach zadania:  Organizacja Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej: Gleba, Roślina, Klimat/ International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Organizatorzy:

 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Komitet Naukowy:

 • Tatiana Alekseeva – Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
 • Bénédicte Bakan – INRA BIA, Nantes, France
 • Piotr Baranowski – Institute of Agrophysis, PAS, Poland
 • Andrzej Bieganowski – Institute of Agrophysis, PAS, Poland
 • Wioletta Błaszczak – Institute of Animal Reproduction and Food Research, PAS, Poland
 • Magdalena Frąc – Institute of Agrophysis, PAS, Poland
 • Rainer Horn – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany
 • Yakov Kuzyakov – RUDN University, Moscow
 • Marc Lahaye – INRA BIA, Nantes, France
 • Krystyna Malińska – Institute of Environmental Engineering, Faculty of Infrastructure and Environment, Częstochowa University of Technology, Poland
 • Marek Molenda – Institute of Agrophysis, PAS, Poland
 • Bart Nicolaï – KU Leuven, Belgium
 • Sara Posé – University of Malaga, Spain
 • Giancarlo Renella – University of Florence, Italy
 • Reimund Paul Rötter –Georg-August-Universität Göttingen, Germany
 • Zofia Sokołowska – Institute of Agrophysis, PAS, Poland
 • Joachim Venus – Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany
 • Timo Vesala – Institute for Atmospheric and Earth System Research, University of Helsinki, Finland
 • Kévin Vidot – INRA BIA, Nantes, France

 Komitet Organizacyjny:

 • Emilia Bronisz
 • Monika Chylińska
 • Justyna Cybulska
 • Magdalena Gos
 • Katarzyna Jaromin-Gleń
 • Krzysztof Lamorski
 • Karolina Oszust
 • Agata Pacek-Bieniek
 • Piotr Pieczywek
 • Krzysztof Sitarz
 • Monika Szymańska-Chargot
 • Ewa Wnuk
 • Artur Zdunek (przewodniczący)
 • Jarosław Zdunek

Zaproszeni keynote speakerzy:

 • Tatiana Alekseeva – Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
 • Bénédicte Bakan – Department of Biopolymers, Interactions, Assemblies, French National Institute for Agricultural Research, Nantes, France
 • Wioletta Błaszczak – Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland
 • Rainer Horn – Institute for Plant Nutrition and Soil Science, Christian-Albrechts-University in Kiel, Germany
 • Yakov Kuzyakov – RUDN University, Moscow
 • Krystyna Malińska – Faculty of Engineering and Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering, Czestochowa University of Technology, Poland
 • Sara Posé – Plant Biology Department, Plant Physiology Area, Faculty of Biological Sciences, University of Malaga, Spain
 • Giancarlo Renella – Department of Plant, Soil and Environmental Science, University of Florence, Italy
 • Reimund Paul Rötter – Division of Tropical Plant Production and Agricultural Systems Modelling, Georg-August-University, Göttingen, Germany
 • Margarita Ruiz-Ramos – Universidad Politécnica de Madrid, Spain
 • Joachim Venus – Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Potsdam, Germany
 • Timo Vesala – Institute for Atmospheric and Earth System Research, University of Helsinki, Finland
 • Kévin Vidot – Research Center Angers-Nantes, French National Institute for Agricultural Research, France

Patroni Honorowi:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
 • Sławomir Sosnowski marszałek Województwa Lubelskiego
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński

Patroni medialni:

 • Dziennik Wschodni
 • Polskie Radio Lublin
 • Telewizja Polska Odział Lublin (TVP3 Lublin)

Sponsorzy:

 • Spółdzielnia Mleczarska Ryki
 • Perła Browary Lubelskie
 • As-Babuni
 • Grupa Focus

Język konferencji naukowej: angielski

W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się cyklicznie 12. edycja Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej w Lublinie.

Tegoroczna konferencja obejmowała trzy obszary tematyczne:

 • Gleba i roślina
 • Żywność i biomasa
 • Zmiany klimatu

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna to Wydarzenie trzydniowe, podczas, którego uczeni z całego świata nie tylko wymieniają się wiedzą, kształtują nowe trendy rozwoju rolnictwa i gospodarki, ale również zawierają znajomości, tworzą grupy badawcze, poznają Lublin oraz Polskę.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć agrofizyki w kontekście wyzwań współczesnego, europejskiego i światowego rolnictwa, w szczególności relacji pomiędzy jakością gleby, jakością i efektywnością produkcji rolniczej oraz zmianami klimatycznymi. Konferencja ma na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa, które zapewnia produkcję zdrowej i smacznej żywności, nie degraduje środowiska i ma minimalny wpływ na zmiany klimatyczne, demograficzne i biologiczne. Wydarzenie należy do bardzo prestiżowych i znanych w tej tematyce. Uczestniczyli w niej eksperci z całego świata.

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna pozwala na:

 • integrację środowisk naukowych i zacieśnianie kontaktów merytorycznych,
 • tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych oraz efektywnych zespołów badawczych,
 • koordynację krajowych i zagranicznych programów badawczych w celu utworzenia centrum badań agrofizycznych,
 • określenie priorytetów badawczych dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa,
 • wyznaczenie nowych trendów oraz kierunków rozwoju nauk agrofizycznych.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna odbyła się w 1976 roku pod nazwą Agrophysical Conferences – Physical Properties of Agricultural Materials w Lublinie w Instytucie Agrofizyki PAN. Kolejne konferencje odbywały się m.in. w 1980 r. w Gödöllo (Węgry), 1985 r. w Pradze (Czechy), 1989 r. w Rostok (NRD), 1993 r. w Bonn (Niemcy), 1997 r. w Lublinie (Polska), 2001 r. w Pradze (Czechy), 2004 r. w Leuven (Belgia). Od kilkunastu lat organizowana jest nieprzerwanie w Lublinie.

12. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna w liczbach:

 • 133 uczestników
 • 12 keynote speakerów
 • 86 uczestników z Polski
 • 160 abstraktów
 • 55 referatów
 • 105 posterów
 • 47 jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
 • 29 uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
 • 18 krajów
  – Polska
  – Węgry
  – Belgia
  – Niemcy
  – Estonia
  – Hiszpania
  – Słowacja
  – Holandia
  – Rosja
  – Japonia
  – Tajlandia
  – Włochy
  – Czechy
  – Francja
  – Rumunia
  – Bułgaria
  – Portugalia
  – Irak

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „12th International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – Book of Abstracts”. Ponadto uczestnicy konferencji mają możliwość nieodpłatnego opublikowania pełnych tekstów artykułów w czasopiśmie International Agrophysics – czasopiśmie wydawanym przez Instytut Agrofizyki PAN (25 pkt według części A wykazu czasopism naukowych MNiSW). Przyznane zostały również 4 nagrody dla młodych naukowców tj. 2 za najlepsze wystąpienia ustne oraz 2 za najlepsze postery, w postaci voucheru zwalniającego z wpisowego podczas kolejnej 13. edycji konferencji ICA 2020 oraz nieodpłatnego opublikowania jednego kolejnego artykułu w czasopiśmie International Agrophysics.

Podczas konferencji wygłoszone zostały prezentacje ustne wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz odbyła się sesja posterowa.

Wydarzenie zostało udokumentowane fotograficznie, prowadzona była specjalnie stworzona strona internetowa konferencji http://www.agrophysics.org/ oraz Wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/149757899055820/, gdzie zostały zamieszczone fotografie. Informacje o konferencji zostały rozpowszechnione przez patronów medialnych oraz Radio ESKA http://lublin.eska.pl/newsy/naukowcy-z-calego-swiata-beda-dyskutowac-w-lublinie-wsrod-tematow-gleba-rosliny-oraz-klimat-audio/738052.

 

Top
X