BIO-FERTIL – spotkanie rozpoczynające realizację projektu

BIO-FERTIL – spotkanie rozpoczynające realizację projektu

Print Friendly

W dn. 26 lutego 2018 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 pt. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH NAWOZÓW MINERALNYCH WZBOGACONYCH MIKROBIOLOGICZNIE” (BIO-FERTIL),  finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Uczestnikami projektu są:

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Koordynator Projektu

Instytut Agrofizyki i. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – Partner Projektu

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB – Partner Projektu

Instytut Nowych Syntez Chemicznych – Partner Projektu

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy SA – Partner Projektu

Okres realizacji projektu: 01.02.2018-31.01.2021.

07.03.2018 roku w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację zadania 2 pt. „Efektywność bionawozów do poprawy bio-fizycznych i chemicznych właściwości gleb zdegradowanych”, które w całości realizowane jest przez IA PAN

W spotkaniu uczestniczyli wykonawcy zadania. Podczas spotkania omówiono zagadnienia merytoryczne oraz kwestie formalne związane z realizacją projektu.

Top
X