EcoFruits – Pierwsze Posiedzenie Konsorcjum w ramach projektu BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

EcoFruits – Pierwsze Posiedzenie Konsorcjum w ramach projektu BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

Print Friendly

9 lipca 2018 roku w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyło się Pierwsze Posiedzenie Konsorcjum utworzonego dla realizacji projektu pt. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim: EcoFruits)” Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek wchodzących w skład Konsorcjum:

  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – Lider Projektu
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy – Partner Projektu
  • Instytut Ogrodnictwa – Partner Projektu
  • Grupa Producentów „BIO-FOOD ROZTOCZE” Sp. z o.o. – Partner Projektu
  • BIO SWISS GEN Sp. z o.o. – Partner Projektu

Podczas posiedzenia omówiono kwestie formalno-administracyjne realizacji projektu, zagadnienia merytoryczne związane z realizacją projektu oraz wybrano Radę Konsorcjum.
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021.

PLAN POSIEDZENIA

Top
X