IA PAN na VI Wystawie Innowacyjnych Rozwiązań (edit)

IA PAN na VI Wystawie Innowacyjnych Rozwiązań (edit)

Print Friendly

Instytut Agrofizyki PAN był jednym z wystawców podczas VI Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Arenie Lublin. Zaprezentowaliśmy „elektroniczny nos”, powstały w ramach projektu pt. „Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych (akronim: ENOSRZEPAK). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Robert Rusinek. Celem projektu było wykonanie badań i opracowanie metody oraz urządzenia do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku w oparciu o elektroniczną analizę substancji, które może zastąpić tradycyjny sposób kontrolowania jakości nasion w silosach i magazynach przechowalniczych.

VI Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii połączona była z IV Ogólnopolską Konferencją Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE, na którą zaprosiła Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe.

Głównym celem IV Panelowego Spotkania Dyskusyjnego „Innowacje w praktyce” (PSD 2017) było upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu była możliwość:

  • zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu;
  • nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

 

 

Top
X