III Wojewódzki Dzień Pola

III Wojewódzki Dzień Pola

Print Friendly

Już po raz trzeci Dyrekcja Instytutu zdecydowała się objąć
Patronatem Honorowym

Wojewódzki Dzień Pola „Lubelszczyzna spichlerzem Polski”,
Konferencja: Od tradycji, poprzez nowoczesność, do innowacji.

Wydarzenie organizowane przez THORUS agrogroup sp. z o.o.
wraz z Małopolską Hodowlą Roślin sp. z o.o. połączone było z warsztatami praktycznymi.

Instytut Agrofizyki PAN reprezentowali
prof. dr hab Jerzy Lipiec i prof. dr hab. Bogusław Usowicz.

 

Top
X