Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – Współczesne Problemy w Naukach o Życiu” – SPRAWOZDANIE

Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – Współczesne Problemy w Naukach o Życiu” – SPRAWOZDANIE

Print Friendly

Dnia 25 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie (ul. Nowoursynowskiej 164, 02-787 Warszawa) odbyła się Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – Współczesne Problemy w Naukach o Życiu”. Jej organizatorem był Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. W konferencji udział wzięło 19 prelegentów z SGGW w Warszawie, 7 prelegentów oraz 5 uczestników- słuchaczy z IA PAN w Lublinie, 1 prelegent z Akademii Pomorskiej w Słupsku a także 1 prelegent z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Opiekunami konferencji byli:

  • prof. dr hab. Agnieszka Kaleta,
  • prof. dr hab. Artur Zdunek
  • dr hab. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW
  • dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN.

Komitet organizacyjny stanowili:

  • mgr inż. Ewa Tulska
  • mgr inż. Magda Kubuśka- Orłowska
  • mgr inż. Joanna Mączyńska
  • mgr inż. Patryk Matkowski
  • mgr inż. Michał Piątek
  • mgr Magdalena Krekora

Celem wydarzenia była wymiana wiedzy obejmującej dziedziny nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przyrodniczych oraz technicznych. Wydarzenie skierowane było do doktorantów, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy w kuluarach podzielić się spostrzeżeniami ze swoich badań naukowych w szerszym gronie doktorantów.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Konferencja została objęta także Honorowym Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasza Nurka, prof. SGGW.

Udział w konferencji był bezpłatny.
Wystąpienie czynne w Konferencji wg. klasyfikacji MNiSW to 3 pkt do sprawozdania rocznego Doktoranta!

Zgłoszenia oraz streszczenia wystąpień (wg wzorów zamieszczonych na dysku google lub stronie internetowej WIP i SGGW – linki poniżej) należało przesyłać do dnia 8 października 2018 na adres e-mail: ewa_tulska@sggw.pl.

Liczba miejsc była ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

Regulamin oraz program wydarzenia dostępny jest na dysku Google – link poniżej.

Linki do stron:
Dysk Google:
https://drive.google.com/drive/folders/1rhKHK6MfAoxvyjNNO8gXCIpARSqLiQBA?usp=sharing
SGGW
http://www.sggw.pl/aktualnosci/bdquo-cztery-zywioly-wspolczesne-problemy-w-naukach-o-zyciu-rdquo
WIP SGGW
http://wip.sggw.pl/pl/9353

Top
X