Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów


Witamy w Zakładzie Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (MMB) w Instytucie Agrofizyki, Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

 

Nasze badania dotyczą zależności pomiędzy strukturą i mechaniką biomateriałów roślinnych. Obecnie skupiamy się głównie na właściwościach mechanicznych polisacharydów ścian komórkowych w owocach i warzywach oraz na ich funkcjonalizowaniu w celu wykorzystania do wytwarzania nowych bioproduktów. Nasze badania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości owoców i warzyw, zagospodarowanie odpadów oraz opracowywanie nowych bioproduktów i rozwiązań do zastosowań w przemyśle.  

 

Struktura i mechanika owoców i warzyw: Badamy wpływ struktury na mechanikę roślinnych surowców rolniczych, w szczególności owoców i warzyw, w cel wyjaśnienia zmian jakości, między innymi zachodzących w okresie po zbiorze. Badania te obejmują prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone na różnych poziomach struktury … więcej

 

Funkcja i funkcjonalność polisacharydów ścian komórkowych: Badamy strukturę i funkcję takich polisacharydów jak pektyny, hemiceluloza i celuloza w celu określenia ich roli w makroskopowych właściwościach owoców i warzyw oraz wykorzystania do celów żywieniowych i poza żywieniowych. Pozyskujemy i badamy polisacharydy z owoców i warzyw, odpadów oraz mikroorganizmów (np. egzopolisacharydy) …. więcej

 

Ocena jakości owoców i warzyw: Badamy jakość owoców i warzyw przy użyciu destrukcyjnych i niedestrukcyjnych metod oraz opracowujemy własne metody. … więcej

 

Nasze badania oparte są na wykorzystaniu takich narzędzi jak: