Wydawnictwa nieciągłe
     

15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016
Prague, Czech Republic, 05-06 May 2016

red. Martin Libra and Jan Sedláček

     

14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015
Gödöllö, Hungary, 27-29 May 2015

red. István Farkas and Piroska Vig


   

AGROFIZYKA
procesy, właściwości, metody

Instytut Agrofizykiim. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie

red. Jana Glińskiego, Józefa Horabika, Jerzego Lipca, Cezarego Sławińskiego

   

13th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2014
Nitra, Slovak Republic, 17-19 June 2014

red. Józef Horabik, Justyna Szerement

      Book of Abstracts, 10th International Conference on Agrophysics
70th anniversary of Prof. Ryszard Walczak’s birthday
Lublin, Poland, 5–7 June 2013
red.: Cezary Sławiński
           Book of Abstracts, 12th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2013
Lublin, Poland, 21 – 23 May 2013
red: Józef Horabik, Agata Pacek-Bieniek, Beata Kondracka

 

 

     
    Uprawa rzepaku ozimego
- rzepak - zasady uprawy - zdrowa żywność, Poradnik dla producentów

Lublin 2011
Tadeusz Rudko

 

 

     
    Book of Abstracts, 8th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2009
Lublin, Poland, 21 – 22 May 2009
red: Józef Horabik, Anna Wójciga
 
    Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych
Instrukcja wdrożeniowa
Lublin 2008
red: Małgorzata Bzowskia-Bakalarz, Andrzej Bieganowski
 
    Book of Abstracts, 7th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2008
Prague, Czech Republic, May 29-30, 2008
red: Jiří Blahovec, Józef Horabik
 
    Book of Abstracts, 6th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2007
Lublin, Poland, 17 – 19 May 2007
red: Józef Horabik, Artur Zdunek
 
    Sweet corn harvest and technology physical properties and quality
Monografia
Lublin 2006
Mariusz Szymanek, Bohdan Dobrzański jr., Ignacy Niedziółka, Rafał Rybczyński
 
    Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality
Monografia
Lublin 2006
Bohdan Dobrzański jr., Jacek Rabcewicz, Rafał Rybczyński
 
    4th International Workshop for Young Scientists
BioPhys Spring 2005
Book of abstracts
Lublin, Polska, 15 – 16 May 2005
Ed.: Józef Horabik, Artur Zdunek
 
    Monitoring and modelling the properties of soil as porous medium: the role of soil use
Book of abstracts
Lublin, Polska, February 13-16, 2005
Ed.: Wojciech Skierucha, Ryszard T. Walczak
 
    Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere
Monografia
Lublin 2005
Piotr Baranowski, Bogusław Usowicz, Ryszard T. Walczak, Wojciech Mazurek
 
    Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals
Multi authors work
Lublin – Sofia 2005
Ed.: Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos
 
    Physicochemical character of soil adsorbent
Multi authors work
Lublin – Sofia 2005
Ed.: Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos
 
    Monitoring and modelling the properties of soil as porous medium
Multi authors work
Lublin 2005
Ed.: Wojciech Skierucha, Ryszard Walczak
 
    Micro-structure analysis of plant tissues
Monografia
Lublin 2005
Ed.: Krystyna Konstankiewicz, Artur Zdunek
 
    Nitrogen transformations and redox potential changes in irrigated organic soil
Monografia
Lublin 2005
Teresa Włodarczyk, Urszula Kotowska
 
    Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)
Monografia
Lublin 2005
Bogusław Szot, Andrzej Stępniewski, Tadeusz Rudko
 
    Oxygenology in outline
Monografia
Lublin 2005
Witold Stępniewski, Zofia Stępniewska, Riccardo Paolo Bennicelli, Jan Gliński
 
    Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling
Monografia
Lublin 2005
Marek Molenda, Józef Horabik
Ed.: Józef Horabik, Janusz Laskowski
 
    Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part II. Material properties for grinding and agglomeration
Monografia
Lublin 2005
Janusz Laskowski, Grzegorz Łysiak, Stanisław Skonecki
Ed.: Józef Horabik, Janusz Laskowski
 
    Zastosowanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt gospodarskich
Lublin 2004
Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela
ISBN: 83-87385-80-8
 
    Zastosowanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt gospodarskich
Lublin 2004
Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela
ISBN: 83-87385-79-4
 
    Folder of CoE "AGROPHYSICS"
Lublin 2004
Ed.: Józef Horabik, Wojciech Skierucha, Wanda WoĽniak
 
    Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology
Book of abstracts
Lublin, Polska, February 1-4, 2004
Ed.: Piotr Baranowski, Ryszard T. Walczak
 
    Characterization of Granular Agro-materials and Food Powders
Book of abstracts
Lublin - Dbrowica, Polska, 29 - 30 September 2004
Ed.: Józef Horabik, Marek Molenda, Wanda WoĽniak
 
    Determination of water conductivity coefficient of soil porous media
Monografia
Lublin 2004
Cezary Sławiński, Barbara Witkowska-Walczak, Ryszard T. Walczak
 
    Modern physical and physicochemical methods and their applications in agroecological research
Multi authors work
Lublin – Sofia 2004
Ed.: Andrzej Bieganowski, Grzegorz Józefaciuk, Ryszard T. Walczak
 
    Plant growth in relation to soil physical conditions
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Jerzy Lipiec, Ryszard Walczak, Grzegorz Józefaciuk
 
    Basic problems of agrophysics
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Dorota Matyka-Sarzyńska, Ryszard T. Walczak
 
    Physical chemistry of soil: Surface and pore properties
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos
 
    Soil – Plant – Atmosphere aeration and environmental problems
Multi authors work
Lublin – Stuttgart 2004
Ed.: Jan Gliński, Grzegorz Józefaciuk, Karl Stahr
 
    Physics, chemistry and biogeochemistry in soil and plant studies
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Grzegorz Józefaciuk
 
    Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media
Monografia
Lublin 2004
Wojciech Skierucha, Ryszard T. Walczak, Andrzej Wilczek
 
    TDR method for the measurement of water content and salinity of porous media
Monografia
Lublin 2004
Wojciech Skierucha, Marek A. Malicki
 
    Spatial and temporal variation of selected physical and chemical properties of soil
Monografia
Lublin 2004
Bogusław Usowicz, Jerzy B. Usowicz
 
    Determination of water potential-moisture characteristics of soil porous media
Monografia
Lublin 2004
Barbara Witkowska-Walczak, Ryszard Walczak, Cezary Sławiński