Aktualności

dr hab. Magdalena Frąc Prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

W sobotę 19 listopada 2016 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, podczas którego wybrano nowy Zarząd Towarzystwa.

Z przyjemnością informujemy, że Prezesem PTMyk została dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.Więcej informacji:

http://www.ptmyk.pl/?p=2854

http://www.ptmyk.pl/?page_id=716