Kariera

Studenci i Absolwenci kierunków przyrodniczych i pokrewnych

Praktyki. Aktualne oferty praktyk.

 

Aktualne oferty praktyk

 

1. Praktyki (3-4 tygodnie) w Zakładzie Badań Systemu Gleba - Roślina, obejmujące:

- wykonywanie pomiarów długości oraz powierzchni części nadziemnych i podziemnych roślin,
- wykonanie pomiarów świeżej i suchej masy części nadziemnych i podziemnych roślin,
- oznaczanie Relative Water Content,
- wykonywanie pomiarów intensywności fotosyntezy oraz aparatów szparkowych,
- przygotowanie i prowadzenie doświadczenia w kulturze hydroponicznej.


Oferta skierowana jest do studentów/studentek minimum 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów/absolwentek kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub kierunków pokrewnych.

 

Więcej informacji udziela Mgr Joanna Siecińska: j.wrobel@ipan.lublin.pl Praktyki - jak aplikować?


Jeżeli jesteś zainteresowany aplikowaniem do odbycia praktyk w naszym Instytucie, powinieneś:


  1. Wybrać zakład/laboratorium, w którym chcesz odbyć praktyki – szczegółowe opisy dostępne na naszej stronie internetowej.
  2. Skontaktować się z Kierownikiem Zakładu lub Opiekunem Laboratorium, w celu uzyskania wstępnej zgody na odbycie praktyk.
  3. Przedłożyć w Sekretariacie Instytutu podanie o praktyki wraz z dwoma egzemplarzami umowy o praktyki wystawionej przez uczelnię lub biuro karier. Istnieje również możliwość odbycia stażu absolwenckiego płatnego ze środków urzędu pracy.

 

Z dniem 24 marca 2014 roku zawieszamy przyjmowanie wniosków o odbycie stażu absolwenckiego.

W przypadku wznowienia naboru odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej Instytutu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Wiśniewska, tel. 81 744 50 61 w. 108, e-mail: a.wisniewska@ipan.lublin.pl