Aktualności

Sukces IA PAN w III konkursie BIOSTRATEG NCBiR

Z radością informujemy, że Instytut Agrofizyki PAN / Institute of Agrophysics, PAS otrzymał trzy projekty w III konkursie w ramach Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


1) "Woda w glebie - monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla".

Akronim projektu: SoilAqChar


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk - Lider (kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz)
Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Polski Instytut Rolnictwa Sp. z o.o.
New Technology Trade Sp. z o.o.

 

2) Projekt pn. "Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie" znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Akronim projektu: BIO-FERTIL


Instytut Ogrodnictwa - Lider
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (kierownik zadania: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

 

3) "Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny".


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Lider
Politechnika Wrocławska
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (kierownicy zadań: prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha, dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Agro-Tom Tomasz Kaniewski
Gospodarstwo Rolne Klaudiusz Matejka
E-Test Sp. z o.o
Grupa Azoty S.A.

 

4) Czwarty projekt pn. "Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich" również został oceniony pozytywnie z rekomendacją do finansowania pod warunkiem dostępności środków.

Akronim projektu: EcoFruits


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk - Lider (kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN)
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ogrodnictwa
Grupa Producentów "Bio-Food Roztocze" Sp. z o.o.
Bio Swiss Gen Sp. z o.o.