Współpraca

 Marcin Tadla

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
  2. Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M.:  Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 200-200
  3. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Tadla M.:  Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration. (2016 r.) ICAFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 852
  4. Tadla M., Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Nawrocka A., Gancarz M.:  Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. (2016 r.) ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 859
  5. Tadla M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M.:  Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia ENOS oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 32-32
  6. Rusinek R., Tadla M.:  Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances. (2014 r.) Polish-American Innovation Week in California. UC Berkeley – Stanford University, San Francisco, Stany Zjednoczone, 17-21.11.2014 r. 2014,
Pokaż wszystkie publikacje