Pracownicy

dr  Marek Gancarz
tel.: (81) 744 50 61 w. 208
e-mail: m.gancarz@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Studia podyplomowe:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
 2. Miś A., Nawrocka A., Gancarz M., Rusinek R., Niewiadomski Z.:  Volume, pressure and viscosity measurements as a useful tool for explanation of baking expansion proces (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 47-47
 3. Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M.:  Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 200-200
 4. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Miś A., Niewiadomski Z.:  Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 35-35
 5. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Tadla M.:  Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration. (2016 r.) ICAFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 852
 6. Tadla M., Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Nawrocka A., Gancarz M.:  Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. (2016 r.) ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 859
 7. Rusinek R., Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A.:  Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. (2016 r.) ICST 2016 : 18th International Conference on Sensing Technology, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol.3 (6), 1590
 8. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M., Nawrocka A., Wiącek D.:  Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 20-20
 9. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Gancarz M., Rusinek R.:  Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 15-15
 10. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R.:  Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 8-8
 11. Gancarz M.:  Correlation between cell size and blackspot of potato tuber parenchyma tissue after storage (2016 r.) Postharvest Biology and Technology 2016, Vol. 117, 161-167
 12. Tadla M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M.:  Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia ENOS oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 32-32
 13. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Molenda M., Gancarz M.:  Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 27-27
 14. Gancarz M.:  Badanie wpływu zewnętrznych oddziaływań mechanicznych na strukturę komórkową tkanki rdzenia zewnętrznego bulwy ziemniaka. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 12-12
 15. Gancarz M., Konstankiewicz K., Zgórska K.:  Cell orientation in potato tuber parenchyma tissue (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 1, 15-22
 16. Gancarz M., Devaux M., Konstankiewicz K.:  The research of external mechanical interaction influence on cellular structure of potato tuber tissue (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 43-43
 17. Gancarz M., Konstankiewicz K.:  Microscopic and macroscopic observations of potato tubers tissue cellular structure in the place of blackspot appear (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 44-44
 18. Gancarz M., Devaux M., Konstankiewicz K.:  The influence of external mechanical interactionmon cellular structure of potato tuber tissue (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 43-43
 19. Zgórska K., Konstankiewicz K., Zdunek A., Gancarz M.:  The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage (2011 r.) International Conference Agrophysics for Quality of Life, Lublin, 31.05.-03.06.2011 r. 2011, 60-60
 20. Gancarz M.:  Wpływ wielkości i kształtu komórek bulwy ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową. (2009 r.) II Sympozjum Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie "Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki", Warszawa, 09.06.2009 r. 2009,
Pokaż wszystkie publikacje