Pracownicy

 Dariusz Wiącek
tel.:
e-mail:


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
Pokaż wszystkie publikacje