Współpraca

 Marzena Gawrysiak-Witulska

Informacje o zatrudnieniu

Institute of Food Technology of Plant Origin, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
 2. Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M.:  Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 200-200
 3. Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Rusinek R.:  Wpływ wilgotności nasion rzepaku i temperatury przechowywania na zmiany ich jakości technologicznej (2016 r.) Acta Agrophysica 2016, Vol. 23, 4, 557-568
 4. Tadla M., Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Nawrocka A., Gancarz M.:  Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. (2016 r.) ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 859
 5. Rusinek R., Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A.:  Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. (2016 r.) ICST 2016 : 18th International Conference on Sensing Technology, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol.3 (6), 1590
 6. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M., Nawrocka A., Wiącek D.:  Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 20-20
 7. Gawrysiak-Witulska M., Siger A., Rusinek R.:  Degradation of tocopherols during rapeseed storage in simulated conditions of industrial silos. (2016 r.) International Agrophysics 2016, Vol. 30, 1, 39-45
 8. Tadla M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M.:  Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia ENOS oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 32-32
 9. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Molenda M., Gancarz M.:  Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 27-27
 10. Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Stuper K., Rusinek R.:  Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku./ Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage. (2015 r.) Acta Agrophysica 2015, Vol. 22, 1, 27-37
 11. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Kasprzycka A.:  Influence of temperature, moisture content and pressure on microbiological quality of rapeseed stored at anaerobic conditions (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 110-110
 12. Rusinek R., Rybczyński R., Tys J., Gawrysiak-Witulska M., Nogala-Kałucka M., Siger A.:  The process parameters for nontypical seeds during simulated cold deep oil expression. (2012 r.) Czech Journal of Food Sciences 2012, Vol. 30, 2, 126-134
 13. Rusinek R., Nogala-Kałucka M., Tys J., Gawrysiak-Witulska M., Siger A.:  Pozyskiwanie oleju na cele biopaliwowe z nietypowych gatunków nasion roślin oleistych (2010 r.) Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe ISSN 1509-5878 
 14. Rusinek R., Gawrysiak-Witulska M.:  Test olejowy nasion rzepaku suszonych metodą nisko i wysokotemperaturową. (2008 r.) Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych. 2008, Vol. PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8, 107-116
 15. Gawrysiak-Witulska M., Szwed G.:  Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych podczas suszenia i przechowywania. (2008 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Trendy w Agrofizyce", połączona z uroczystymi obchodami Jubileuszu 40-lecia Instytutu, Lublin, 10-11.06.2008 r. 2008,
 16. Rusinek R., Gawrysiak-Witulska M., Tys J.:  Test olejowy nasion rzepaku suszonych metodą nisko i wysokotemperaturową. (2008 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Trendy w Agrofizyce", połączona z uroczystymi obchodami Jubileuszu 40-lecia Instytutu, Lublin, 10-11.06.2008 r. 2008,
 17. Rusinek R., Gawrysiak-Witulska M., Tys J.:  Effect of Drying and Storage Parameters on Rapeseed Susceptibility to Oil Loss. (2008 r.) Polish Journal of Environmental Studies 2008, Vol. 17, 223-226 
Pokaż wszystkie publikacje