Seminaria

Seminarium mgr Agnieszki Tomczyk

Miejsce Lublin - IA PAN

Data rozpoczęcia: 2017-05-08
Data zakończenia: 2017-05-08



Dyrekcja Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie zaprasza na seminarium mgr Agnieszki Tomczyk z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Tytuł seminarium: Wpływ pH na właściwości chemiczne gleb modyfikowanych biowęglem.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2017 o godzinie 10:00 w auli naszego Instytutu.