Posiedzenie Rady Naukowej IA PAN

Posiedzenie Rady Naukowej IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

21 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania Dyrekcji z działalności naukowej Instytutu w 2013 roku oraz Studiów Doktoranckich w IA PAN w roku akademickim w latach 2012/2013. Swoją obecnością zaszczycił zebranych prof. Jerzy Duszyński, Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, który wizytował również laboratoria Instytutu.

X