Doktoranci

Studia doktoranckie

Doktoranci

Print Friendly
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2016-2020
mgr Agnieszka TomczykAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2015-2019
mgr Diana GanczarenkoAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
mgr inż. Magdalena Maria GosAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Aledsandra KwiecieńAbsolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
mgr Edyta Beata MagierekAbsolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Jerzy Tys
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
mgr Katarzyna NowakAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
Zakład Biogeochemii Srodowiska Przyrodniczego
mgr Edyta RojekAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opiekun naukowy 
prof. dr hab. Bogusław Usowicz
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Ewa WnukAbsolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2013-2017
mgr Nina
Bilińska-Wielgus
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Opiekun naukowy dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Marta CybulakAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Pomocniczy opiekun naukowy dr Patrycja Boguta
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
mgr Bartłomiej GackiewiczAbsolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opiekun naukowy prof. dr hab. Cezary Sławiński
Pomocniczy opiekun naukowy dr Krzysztof Lamorski
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Jacek PanekAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Opiekun naukowy dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Anna SiedliskaAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr Joanna SiecińskaAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
Opiekun naukowy
Prof. dr hab. Jerzy Lipiec
Pomocniczy opiekun naukowy
dr Artur Nosalewicz
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2012-2016
mgr Magdalena Koczańska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN

Pomocniczy opiekun naukowy dr Jolanta Cieśla

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

mgr Arkadiusz Kozioł

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opiekun naukowy dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN

Pomocniczy opiekun naukowy dr inż. Justyna Cybulska

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

mgr Agata Piasecka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opiekun naukowy Prof. dr hab. Jerzy Tys

Pomocniczy opiekun naukowy dr Izabela Krzemińska

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

mgr Wioleta Stelmach

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Rada Samorządu Doktorantów
Przewodnicząca

Ewa Wnuk

V-ce Przewodnicząca

Joanna Siecińska

Sekretarz

Edyta Rojek

 

Rada Samorządu Doktorantów PAN
Regulamin Samorządu Doktorantów IA PAN
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Top
X