Doktoranci

Studia doktoranckie

Doktoranci

Print Friendly
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2017-2021
mgr Magdalena GłówkaAbsolwentka Katolicki Uniwersytet Lubelski
Opiekun naukowy
dr hab. Artur Nosalewicz prof. IA PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Magdalena KrekoraAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy
dr hab. Antoni Miś prof. IA PAN
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
mgr Adam KubaczyńskiAbsolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Opiekun naukowy
prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2016-2020
mgr Agnieszka TomczykAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2015-2019
mgr Diana GanczarenkoAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
mgr inż. Magdalena Maria GosAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Aledsandra KwiecieńAbsolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
mgr Edyta Beata MagierekAbsolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Jerzy Tys
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
mgr Katarzyna NowakAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego
mgr Edyta RojekAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opiekun naukowy 
prof. dr hab. Bogusław Usowicz
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Ewa WnukAbsolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2013-2017
mgr Nina
Bilińska-Wielgus
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Opiekun naukowy dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Marta CybulakAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Pomocniczy opiekun naukowy dr Patrycja Boguta
Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
mgr Bartłomiej GackiewiczAbsolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opiekun naukowy prof. dr hab. Cezary Sławiński
Pomocniczy opiekun naukowy dr Krzysztof Lamorski
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr inż. Jacek PanekAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Opiekun naukowy dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
mgr Anna SiedliskaAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Chemii
Opiekun naukowy dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
mgr Joanna SiecińskaAbsolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
Opiekun naukowy
Prof. dr hab. Jerzy Lipiec
Pomocniczy opiekun naukowy
dr Artur Nosalewicz
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie w latach 2012-2016
mgr Magdalena Koczańska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN

Pomocniczy opiekun naukowy dr Jolanta Cieśla

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

mgr Arkadiusz Kozioł

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opiekun naukowy dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN

Pomocniczy opiekun naukowy dr inż. Justyna Cybulska

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

mgr Agata Piasecka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opiekun naukowy Prof. dr hab. Jerzy Tys

Pomocniczy opiekun naukowy dr Izabela Krzemińska

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

mgr Wioleta Stelmach

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opiekun naukowy dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Rada Samorządu Doktorantów
Przewodnicząca

Ewa Wnuk

V-ce Przewodnicząca

Magdalena Gos

Sekretarz

Magdalena Krekora

 

Regulamin Samorządu Doktorantów IA PAN
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Top
X