Stypendium w ramach „Miejskiego Programu Stypendialnego” dla doktoranta IA PAN

Stypendium w ramach „Miejskiego Programu Stypendialnego” dla doktoranta IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że doktorant Instytutu Agrofizyki PAN: mgr Adam Kubaczyński otrzymał stypendium naukowe z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym, osobom, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Wniosek zawiera informacje na temat osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata do stypendium w okresie ostatnich 2 lat akademickich, z wyodrębnieniem działalności naukowej lub artystycznej mogącej przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu. Stypendium naukowe może być przyznane wyłącznie temu studentowi lub doktorantowi, dla którego miejscem zamieszkania jest Gmina Lublin.

Stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów.

X