X Sympozjum Doktorantów IA PAN i SGGW pt. „Współczesne problemy w Naukach o Życiu”

X Sympozjum Doktorantów IA PAN i SGGW pt. „Współczesne problemy w Naukach o Życiu”

Print Friendly

W dniu 26 października 2017 roku odbyło się już X SYMPOZJUM DOKTORANTÓW „Współczesne problemy w Naukach o Życiu”.

Opiekunami konferencji byli:

  • Prof. dr hab. Agnieszka Kaleta
  • Dr hab. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW
  • Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN

Książka abstraktów do pobrania.

Program Sympozjum

900 – 1000Rejestracja
1000 – 1030Przywitanie uczestników
1030 – 1100Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Artur Zdunek
„Struktura i mechanika ściany komórkowej owoców”
SESJA I 1100 – 1230
1100 – 1110Dominik Rutkowski
Możliwość wykorzystania nanoskrobi i nanocelulozy w produkcji opakowań głęboko tłoczonych do żywności
1110 – 1120Diana Gawkowska
Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn
1120 – 1130Weronika Tulej
Kinetyka procesu suszenia wytłoków z jabłek – badania podstawowe
1130 – 1140Edyta Magierek
Stymulujący efekt kwasu indolilo-3-octowego na wzrost Parachlorella kessleri
1140 – 1150Ewa Tulska
 Właściwości modyfikowanych elastycznych powłok skrobiowych przeznaczonych do opakowań na żywność
1150 – 1200Edyta Rojek
Analiza zmiany rozkładu wilgotności gleby obserwowanej z danych satelitarnych SMOS i naziemnych stacji agrometeorologicznych
1200 – 1210Jacek Gajkowski
Modelowanie zapotrzebowania na ciepło przez budynek
1210 – 1220Magdalena Gos
Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM
1220 – 1230Jacek Gembicki
Uwarunkowania efektywności energetycznej w przetwórstwie rolno-spożywczym
1230 – 1300Przerwa kawowa
SESJA II 1300 – 1430
1300 – 1310Jacek Panek
Oczyszczanie produktu reakcji sekwencjonowania DNA  z wykorzystaniem kulek paramagnetycznych
1310 – 1320Marta Bloch-Michalik
Technika wykorzystania produktu ubocznego fermentacji metanowej jako paliwa wtórnego z uwzględnieniem aspektów energetycznych
1320 – 1330Adam Kubaczyński
Akumulacja poli-3-hydroksymaślanu w wybranych konsorcjach bakterii metanotroficznych
1330 – 1340Michał Sikora
Optymalizacja procesu wytwarzania bioetanolu z surowców lignocelulozowych
1340 – 1350Magdalena Krekora
Agregacja białek glutenowych jako efekt suplementacji ciasta chlebowego wybranymi polisacharydami błonnikowymi
1350 – 1400Joanna Mączyńska
Obróbka wstępna surowców lignocelulozowych w procesie produkcji bioetanolu
1400 – 1410Ewa Wnuk
Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem
1410 – 1420Katarzyna Woźniak

Określenie poziomu marmurkowatości mięsa wołowego

1420 – 1430Katarzyna Botwińska
Badania emisji spalin z silnika wysokoprężnego 1.3 MultiJet na przykładzie samochodu osobowego Fiat Panda
1430 – 1530Obiad
SESJA III 1530 – 1700
1530 – 1540Magdalena Główka
Aktywność antyoksydacyjna u roślin Phaseolus coccineus L. poddanych działaniu Cu i Cd
1540 – 1550Krzysztof Kosiorek
Modelowanie procesu rehydratacji suszu buraków ćwikłowych w różnych ilościach wody
1550 – 1600Joanna Siecińska
Wpływ jednoczesnego stresu suszy i toksyczności glinu na pobór wody przez prawie izogeniczne linie pszenicy
1600 – 1610Magda Kubuśka
Przebieg procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi
1610 – 1620Patryk Matkowski
Wpływ aglomeracji ciśnieniowej na właściwości peletów stosowanych jako ściółka
1620 – 1630Marcin Tulej
Płaski cieczowy kolektor słoneczny zabezpieczający instalację przed przegrzewem
1640Wręczenie certyfikatów i zakończenie konferencji

 

Fotorelacja

Top
X