Struktura i biomechanika

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Struktura i biomechanika

Tkanka roślinna posiada wielofazową i hierarchiczną budowę, dlatego nasze badania skupiają się na analizie struktury, właściwości mechanicznych i modelowaniu na różnych poziomach jej organizacji: od poszczególnych molekuł do tkanki jako zbioru komórek. Wybraliśmy tkankę mezokarpu jako modelowy system, ponieważ tworzy ona zasadniczą część owoców i warzyw, jest relatywnie jednorodna oraz wygodna z punktu widzenia pobierania próbek do badań. Mezokarp jest zbudowany z komórek, których zewnętrzna część stanowi ściana komórkowa przeciwstawiająca się deformacjom spowodowanym ciśnieniem turgorowym. Komórki są połączone między sobą blaszką środkową. W niektórych tkankach komórki nie wypełniają całkowicie przestrzeni i mogą powstawać przestrzenie międzykomórkowe, często w formie połączonych kanałów. Pierwotna ściana komórkowa jest zbudowana z trzech głównych polisacharydów (celulozy, hemicelulozy i pektyn) oraz białek, natomiast blaszka środkowa jest zbudowana głównie z pektyn. Ich fizyczna i chemiczna struktura określa właściwości ścian komórkowych i tym samym właściwości tkanki.

 

Struktura

Biomechanika

Modelowanie

X