Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Instytutu dot. koronawirusa

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Instytutu dot. koronawirusa

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 24 marca 2020 r.  Dyrektor Instytutu prof. Cezary Sławiński wydał Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Instytutu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Treść Zarządzenia 7/2020

X