EMAHAS – NCN OPUS 15 w IA PAN

EMAHAS – NCN OPUS 15 w IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

EMAHAS
Mikrobiom i aktywność enzymatyczna w poziomach genetycznych gleb
o zróżnicowanym użytkowaniu rolniczym

NCN – OPUS 15
Pozyskane środki: 917 400 PLN
Numer umowy UMO-2018/29/B/NZ9/00982
Czas trwania: 2019-02-18 – 2022-02-17

Konsorcjum Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy i Instytutu Agrofizyki PAN w ramach projektu „Mikrobiom i aktywność enzymatyczna w poziomach genetycznych gleb o zróżnicowanym użytkowaniu rolniczym (EMAHAS)” przeprowadzi badania w głębszych poziomach genetycznych profilu glebowego, co w znacznym stopniu przyczyni się do poznania struktury poszczególnych zespołów mikroorganizmów, ich różnorodności funkcjonalnej i genetycznej, czy też zmian aktywności enzymatycznej.

ZESPÓŁ BADAWCZY:

kierownik

dr hab. inż. Anna Halina Piotrowska-Długosz, prof. UTP

wykonawcy

UTP: prof. dr hab. Jacek Długosz; dr hab. Barbara Breza-Boruta, prof. UTP; prof. dr hab. Mirosław Kobierski; prof. dr hab. Bożena Dębska

IA PAN: prof. dr hab. Magdalena Frąc; dr Agata Gryta

X