UWAGA: Aktualne oferty praktyk studenckich w IA PAN

UWAGA: Aktualne oferty praktyk studenckich w IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                 Lublin, dn. 10/01/2019 r.

KPr-1/19

 

INSTYTUT AGROFIZYKI
IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:

PRAKTYKANT (k/m)
w Zakładzie Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

(3-miesięczna bezpłatna praktyka)

 Zakres prac badawczych Praktykanta/tki:

 • przygotowanie prób glebowych do analiz laboratoryjnych
 • pomiary parametrów fizykochemicznych gleb
 • pomoc przy inkubacjach gazowych próbek glebowych

 Wymagania:

 • student/ka minimum II-go roku studiów o profilu przyrodniczym, chemicznym, biologicznym
  lub fizycznym
 • przygotowanie teoretyczne (mile widziane praktyczne) do pracy laboratoryjnej
 • chęć i otwartość do współpracy i poznawania nowych technik laboratoryjnych

Oferujemy:

 • 3-miesięczną bezpłatną praktykę od lutego do kwietnia 2019 r. lub od marca do maja 2019 r.
 • opiekę doświadczonego pracownika naukowego
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w laboratorium badawczo
  – naukowym w instytucie naukowym posiadającym najwyższą kategorię naukową A+, w tym zaznajomienie z aparaturą i stosowanymi metodami badawczymi
 • wystawienie zaświadczenia po pozytywnie odbytej praktyce

Wymagane dokumenty i sposób aplikowania:

CV oraz list motywacyjny zaopatrzone w zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla celów postępowania rekrutacyjnego o nr ref. KPr-2/18 przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4,
20-290 Lublin 27.”

należy przesłać drogą elektroniczną na adres Dr Anny Walkiewicz: a.walkiewicz@ipan.lublin.pl do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

X