Laboratorium Biotechnologii Mikroglonów

Laboratorium Biotechnologii Mikroglonów

Laboratorium Biotechnologii Mikroglonów

Opiekun: dr hab. Izabela Krzemińska

e-mail: i.krzeminska@ipan.lublin.pl

 

Mikroglony są to autotroficzne organizmy jednokomórkowe, które w optymalnych warunkach są zdolne do szybkiej proliferacji i wytworzenia dużej ilości biomasy w krótkim czasie. Niektóre gatunki glonów gromadzą duże ilości lipidów, co zwiększa ich wartość energetyczną. Te cechy wskazują na możliwość wykorzystania biomasy mikroglonów na cele energetyczne. Komórki mikroglonów do wzrostu wymagają źródła węgla (dwutlenku węgla i/lub węgla organicznego), związków mineralnych oraz światła. Określenie optymalnych warunków hodowli dla poszczególnych gatunków jest kluczowym elementem w maksymalizacji produkcji biomasy na cele energetyczne.

 

Profil badań:

  • Optymalizacja parametrów hodowli mikroglonów.
  • Selekcja gatunków mikroglonów pod kątem wykorzystania na cele energetyczne.

Analizy:

  • Analiza tempa wzrostu biomasy mikroglonów w wybranych warunkach i pożywkach.
  • Badanie jakościowe i ilościowe składu biomasy.
X