Laboratorium Systemu Korzeniowego Roślin

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Laboratorium Systemu Korzeniowego Roślin

Opiekun: dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN

e-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Określenie wpływu właściwości i stanu środowiska glebowego na wzrost i funkcjonowanie części nadziemnych i korzeni roślin
  • Badanie wpływu zróżnicowanego sposobu użytkowania na zmiany właściwości i struktury gleby
  • Analiza wpływu stanu gleby na korzenie roślin i relacji miedzy korzeniami a częściami nadziemnymi roślin

Analizy:

Dobowy, jednostkowy pobór wody z gleby przez system korzeniowy roślin

Właściwości mechaniczne gleby

Stabilność struktury glebowej i przeciwdziałanie ich nadmiernemu zagęszczeniu pod wpływem maszyn rolniczych

Badanie wpływu stanu fizycznego gleby na wzrost, funkcje, morfologie oraz strukturę korzeni roślin

X