Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Oferta usług

Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych materiałów sypkich

 

 • Gęstość usypna
 • Gęstość utrzęsiona
 • Gęstość materiału skonsolidowanego
 • Porowatość
 • Kąt naturalnego usypu
 • Kąt tarcia o materiały konstrukcyjne
 • Współczynnik tarcia o materiały konstrukcyjne
 • Kąt tarcia wewnętrznego
 • Efektywny kąt tarcia wewnętrznego
 • Kohezja
 • Funkcja płynięcia
 • Iloraz naporu
 • Moduł sprężystości
 • Stała Poisonna
X