Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Aparatura

Fotobioreaktory – BIOSTAT®PBR 2S

Podstawowe parametry:

 • graficzny ekran z dotykowym panelem sterującym
 • ciągła kontrola parametrów (m.in. temperatury, pH, CO2)
 • cyfrowy system kontroli pomp zewnętrznych, mieszania gazów, oświetlenia, mętności roztworu
 • automatyczny zapis parametrów w czasie rzeczywistym

Wirówki – ROTANTA 460 RS, CEPA LE, CEPA Z41

Podstawowe parametry:

 • przystosowanie do szybkiej separacji i rozdzielania mieszanin biologicznych i farmaceutycznych
 • grawitacyjna separacja dwóch cieczy
 • oczyszczanie cieczy z substancji stałej
 • spontaniczna emulgacja kilku cieczy za pomocą gwałtownego mieszania
 • frakcjonowanie białka osocza, krwi ludzkiej i zwierzęcej
 • koncentracja i ekstrakcja wirusów i bakterii
 • zbieranie i rozdzielanie biomasy oraz mułu i osadów
 • przetwarzanie zawiesin granulowanych, krystalizujacych i włóknistych

Autoklaw – VARIOKLAV 135S

Podstawowe parametry:

 • automatyczny proces sterylizacji parowej z funkcją aparatu Kocha
 • proces sterylizacji kontrolowany mikroprocesorowo
 • 4 programy zainstalowane fabrycznie w pamięci urządzenia, przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych, narzędzi i odpadów
 • możliwość wprowadzenia własnych programów sterylizacji
 • stały monitoring temperatury i czasu sterylizacji
 • możliwość programowania z wyprzedzeniem daty i godziny rozpoczęcia sterylizacji

Kalorymetr – LECO AC600

Podstawowe parametry:

 • analiza materiałów organicznych i nieorganicznych, jak paliwa stałe, płynne, biomasa, produkty spożywcze
 • nominalna naważka ok. 1 g
 • system wodny ze stabilizacją temperatury
 • naczynie ciśnieniowe z elektrodą stałą lub wymienną
 • automatyczne napełnianie naczynia kalorymetrycznego tlenem
 • automatyczne opróżnianie naczynia kalorymetrycznego z gazów, po pomiarze brak konieczności schładzania bomby po analizie
 • bardzo niski koszt analizy
X