Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Badania

W Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy prowadzone są badania nad optymalizacją warunków hodowli mikroglonów. Badania skupiają się na określaniu wpływu czynników fizycznych i chemicznych na przyrost biomasy glonów oraz na długość okresu wzrostu eksponencjalnego w warunkach hodowli laboratoryjnej. Selekcjonowanie gatunków mikroglonów o najwyższym tempie wzrostu w skali laboratoryjnej i odpowiednim składzie biochemicznym jest kolejnym obszarem badań podejmowanym w laboratorium.

Hodowle prowadzone są w 12 fotobioreaktorach laboratoryjnych, które pozwalają na ustawienie i utrzymanie w sposób precyzyjny zadanych warunków hodowli. Dobór odpowiedniego gatunku mikroglonów oraz warunków hodowli jest ważnym elementem maksymalizacji produkcji biomasy na cele energetyczne.

X