Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Oferta usług

Oznaczenia jakościowe i ilościowe:

 

  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w materiałach roślinnych, oleju, glebie,  wodzie – chromatograf cieczowy Acella sprzężony z   spektrometrem masowym LTQ Orbitrap Velos
  • witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie (A, C, E, D, K) – chromatograf cieczowy Acella sprzężony z spektrometrem masowym LTQ Orbitrap Velos
  • pestycydy  w glebie, wodzie – chromatograf cieczowy Acella sprzężony z spektrometrem masowym LTQ Orbitrap Velos
  • antybiotyki (z grupy tetracyklin i fluorochinolonów ) w próbkach środowiskowych, żywności – chromatograf cieczowy Acella sprzężony z spektrometrem masowym LTQ Orbitrap Velos
  • ciepło spalania materiałów stałych i ciekłych – kalorymetr LECO 600
X