Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Badania

W Laboratorium Oceny Jakości Produktów Zbożowych i Oleistych prowadzi się następujące badania:

 

  • Ocena cech technologicznych ziarna pszenicy (wilgotność, indeks twardości, gluten suchy i mokry, indeks glutenu, liczba opadania).
  • Ocena parametrów technologicznych oleju rzepakowego (barwa oleju, liczba anizydynowa, jodowa, kwasowa, nadtlenowa i zmydlania, zawartość kwasów tłuszczowych, steroli, tokoferoli i polifenoli).
  • Badanie wpływu nanocząstek srebra na strukturę drugorzędową białek glutenowych.
  • Określanie cech reologicznych ciasta pszennego z dodatkiem komponentów prozdrowotnych (błonników roślinnych).
  • Badanie szybkości zmian wilgotności i temperatury w złożu materiału sypkiego.
X