Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Aparatura

Mikrotomograf rentgenowski

 

Podstawowe parametry:

 • Źródło rentgenowskie max.:  180 kV, 15W
 • Maksymalna rozdzielczość skanowania:  <0.5 µm
 • Rozdzielczość detektora: 5 Mpx
 • Maksymalne wymiary skanowanego obiektu: średnica – 120 mm, wysokość – 150 mm
 • Maksymalna masa skanowanego obiektu: 2 kg
 • Możliwość chłodzenia i ściskania skanowanych próbek

Zestaw do wyznaczania efektu histerezy

 

Podstawowe parametry:

  • Zestaw płyt ceramicznych do pomiarów w zakresie od 0 do 2 Barów

 

 

 

 

 

Zestaw do wyznaczania właściwości cieplnych KD2 Pro

 

Podstawowe parametry:

 • Przewodnictwo cieplne 0,02 do 4 Wm-1C-1
 • Dyfuzyjność cieplna 0,1 do 1,0 mm2s-1
 • Opór cieplny 0,25 do 50 mCW-1
 • Ciepło właściwe 0,5 do 4 MJm-3C-1

Zestaw do pobierania prób glebowych

 

Podstawowe parametry:

 • Pobieranie prób o średnicach: 53, 60 i 84mm
 • Pobieranie prób do głębokości 2,5m
 • Kaseta na 24 próby gleby

 

 

 

 

Zestaw do wyznaczania właściwości cieplnych FTN01

 

Podstawowe parametry:

 • Przewodnictwo cieplne 0,1 do 6 Wm-1C-1
 • Długość lancy 1,5m

 

 

 

 

 

X