Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Badania

W laboratorium prowadzone są badania wodnych i termicznych właściwości ośrodków porowatych, w szczególności gleb modyfikowanych osadami różnego pochodzenia. Prowadzone są również badania struktury tych materiałów przy wykorzystaniu mikrotomografu rentgenowskiego.

X