Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Oferta usług

  • Wyznaczanie krzywych pF z uwzględnieniem efektu histerezy wodnej
  • Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nasyconej
  • Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nienasyconej
  • Ocena struktury wewnętrznej i zewnętrznej przy uzyciu mikrotomografu rentgenowskiego
X