Laboratorium Termografii

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium Termografii

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Baranowski

e-mail: p.baranowski@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

wykorzystanie zobrazowań w bliskiej i średniej podczerwieni:

  • w badaniach agrofizycznych – modelowaniu transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera, określaniu jakości płodów rolnych, badaniu źródeł energii odnawialnej
  • w diagnostyce medycznej
  • do ekspertyz przemysłowych: energetyka, budownictwo, przemysł maszynowy

Analizy:

  • Określenie stusunków wodnych pola uprawnego
  • Wykrywanie powierzchni roślinnych zaatakowanych chorobami i szkodnikami
  • Określanie jakości plonów
  • Badania źródeł energii odnawialnej
X