zmarł pan Profesor Ryszard Turski

zmarł pan Profesor Ryszard Turski

Print Friendly, PDF & Email

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP Prof. dr hab. Ryszarda Turskiego

Prorektora Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie w latach 1966-69 oraz 1976-78,

wybitnego Specjalistę w zakresie gleboznawstwa,

Autora licznych rozpraw naukowych, podręczników, prac naukowych, w tym haseł gleboznawczych do Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, aktywnie uczestniczącego w zbieraniu danych potrzebnych do stworzenia map gleb polskich,

Promotora kilkunastu przewodów doktorskich i habilitacyjnych,

Członka Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, przez 6 lat pełniącego funkcję jego Przewodniczącego,

cenionego Naukowca odznaczonego, m. in., Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim, Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i licznymi medalami, nagrodami ministra, rektora Akademii Rolniczej w Lublinie i V Wydziału PAN,

wieloletniego Członka Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

oraz Rady Naukowej w IUNG w Puławach w latach 1985-91 i 1999-2003 pełniącego funkcję jej Przewodniczącego,

Człowieka skromnego i prawego,

Naszego Przyjaciela, Doradcę i Współpracownika.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy

Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 22 września 2023 o godzinie 10:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

X