I Posiedzenie Konsorcjum w ramach projektu BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017

I Posiedzenie Konsorcjum w ramach projektu BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017

Print Friendly, PDF & Email

2 lutego 2018 r. w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie odbyło się I Posiedzenie Konsorcjum utworzonego dla realizacji projektu pt. „Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla” (akronim: SoilAqChar)” Umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju z środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek wchodzących w skład konsorcjum, tj.:

– Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – Lider,

oraz Partnerzy:

– Politechnika Częstochowska,

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

– Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk,

– Polski Instytut Rolnictwa Sp. z o.o.,

– New Technology Trade Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie formalne realizacji projektu oraz zagadnienia naukowo-badawcze, które będą w nim realizowane. Okres realizacji projektu to 01.01.18 r. – 31.12.20 r.

 

PLAN POSIEDZENIA KONSORCJUM pdf

 

X