Booklets

Journals

Booklets

Print Friendly, PDF & Email

Institute of Agrophysics, PAS
Lublin, 2019
ed: Artur Zdunek

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Agrofizyka dla jakości środowiska i żywności
Lublin, 2013
ed: Józef Horabik, Grzegorz Józefaciuk

Research, Departments and Laboratories
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics
Polish Academy of Sciences

Lublin, 2012

Laboratories of the Centre of Excellence for applied
Physics in sustainable agriculture
AGROPHYSICS
Organization – equipment – research – applications
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences

Lublin, 2012

REGIONAL LABORATORY OF RENEWABLE ENERGY
Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics
Polish Academy of Sciences

Lublin, 2012

X