Wydawnictwa nieciągłe

Wydawnictwa

Wydawnictwa nieciągłe

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty dla Młodych Badaczy 2022 – książka abstraktów

Lublin, Polska, 28-29.11.2022

red. Artur Nosalewicz, Agata Pacek-Bieniek

Book of abstracts – 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”

Nitra, Slovakia, 30-31.05.2022

red. Vlasta Vozárová, Daniela Kunecová

13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate – BOOK OF ABSTRACTS

Lublin, Poland, 15-16.11.2021

red. Artur Zdunek, Agata Pacek-Bieniek

Warsztaty dla Młodych Badaczy

Lublin, Poland, 25.10.2021

red. Artur Nosalewicz, Agata Pacek-Bieniek

20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”

Lublin, Poland, 18-19.05.2021

red. Józef Horabik

19th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2020”

Prague, Czech Republic, 21.05.2020

red. Martin Libra

4th International Symposium of Soil Physics

Lublin, 13-14.02.2019

red. Magdalena Ryżak, Andrzej Bieganowski

12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate

Lublin, Poland 16-19.09.2018

red. Cezary Sławiński, Artur Zdunek

17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”

Nitra, Slovakia 15-18.05.2018

red. Vlasta Vozárová, Ana Petrović

II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”

Lublin, 29-30.06.2017

red. Agata Gryta, Magdalena Frąc

16th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2017
Lublin, 1-3.06.2017

red. Józef Horabik, Artur Nosalewicz

11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate
Lublin, Poland, 26-28.09.2016

red. Cezary Sławiński, Artur Zdunek

15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016
Prague, Czech Republic, 05-06 .05.2016

red. Martin Libra and Jan Sedláček

14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015
Gödöllö, Hungary, 27-29.05.2015

red. István Farkas and Piroska Vig

AGROFIZYKA
procesy, właściwości, metody

Instytut Agrofizykiim. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie

red. Jana Glińskiego, Józefa Horabika, Jerzego Lipca, Cezarego Sławińskiego

13th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2014
Nitra, Slovak Republic, 17-19 June 2014

red. Józef Horabik, Justyna Szerement

Book of Abstracts, 10th International Conference on Agrophysics
70th anniversary of Prof. Ryszard Walczak’s birthday
Lublin, Poland, 5–7 June 2013
red.: Cezary Sławiński

Book of Abstracts, 12th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2013
Lublin, Poland, 21 – 23 May 2013
red: Józef Horabik, Agata Pacek-Bieniek, Beata Kondracka

Uprawa rzepaku ozimego
– rzepak – zasady uprawy – zdrowa żywność, Poradnik dla producentów
Lublin 2011
Tadeusz Rudko

Book of Abstracts, 8th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2009
Lublin, Poland, 21 – 22 May 2009
red: Józef Horabik, Anna Wójciga

Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych
Instrukcja wdrożeniowa
Lublin 2008
red: Małgorzata Bzowskia-Bakalarz, Andrzej Bieganowski

Book of Abstracts, 7th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2008
Prague, Czech Republic, May 29-30, 2008
red: Jiří Blahovec, Józef Horabik

Book of Abstracts, 6th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2007
Lublin, Poland, 17 – 19 May 2007
red: Józef Horabik, Artur Zdunek

Sweet corn harvest and technology physical properties and quality
Monografia
Lublin 2006
Mariusz Szymanek, Bohdan Dobrzański jr., Ignacy Niedziółka, Rafał Rybczyński

Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality
Monografia
Lublin 2006
Bohdan Dobrzański jr., Jacek Rabcewicz, Rafał Rybczyński

4th International Workshop for Young Scientists
BioPhys Spring 2005
Book of abstracts
Lublin, Polska, 15 – 16 May 2005
Ed.: Józef Horabik, Artur Zdunek

Monitoring and modelling the properties of soil as porous medium: the role of soil use
Book of abstracts
Lublin, Polska, February 13-16, 2005
Ed.: Wojciech Skierucha, Ryszard T. Walczak

Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere
Monografia
Lublin 2005
Piotr Baranowski, Bogusław Usowicz, Ryszard T. Walczak, Wojciech Mazurek

Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals
Multi authors work
Lublin – Sofia 2005
Ed.: Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos

Physicochemical character of soil adsorbent
Multi authors work
Lublin – Sofia 2005
Ed.: Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos

Monitoring and modelling the properties of soil as porous medium
Multi authors work
Lublin 2005
Ed.: Wojciech Skierucha, Ryszard Walczak

Micro-structure analysis of plant tissues
Monografia
Lublin 2005
Ed.: Krystyna Konstankiewicz, Artur Zdunek

Nitrogen transformations and redox potential changes in irrigated organic soil
Monografia
Lublin 2005
Teresa Włodarczyk, Urszula Kotowska

Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)
Monografia
Lublin 2005
Bogusław Szot, Andrzej Stępniewski, Tadeusz Rudko

Oxygenology in outline
Monografia
Lublin 2005
Witold Stępniewski, Zofia Stępniewska, Riccardo Paolo Bennicelli, Jan Gliński

Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling
Monografia
Lublin 2005
Marek Molenda, Józef Horabik
Ed.: Józef Horabik, Janusz Laskowski

Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part II. Material properties for grinding and agglomeration
Monografia
Lublin 2005
Janusz Laskowski, Grzegorz Łysiak, Stanisław Skonecki
Ed.: Józef Horabik, Janusz Laskowski

Zastosowanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt gospodarskich
Lublin 2004
Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela
ISBN: 83-87385-80-8

Zastosowanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt gospodarskich
Lublin 2004
Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela
ISBN: 83-87385-79-4

Folder of CoE „AGROPHYSICS”
Lublin 2004
Ed.: Józef Horabik, Wojciech Skierucha, Wanda WoĽniak

Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology
Book of abstracts
Lublin, Polska, February 1-4, 2004
Ed.: Piotr Baranowski, Ryszard T. Walczak

Characterization of Granular Agro-materials and Food Powders
Book of abstracts
Lublin – Dbrowica, Polska, 29 – 30 September 2004
Ed.: Józef Horabik, Marek Molenda, Wanda WoĽniak

Determination of water conductivity coefficient of soil porous media
Monografia
Lublin 2004
Cezary Sławiński, Barbara Witkowska-Walczak, Ryszard T. Walczak

Modern physical and physicochemical methods and their applications in agroecological research
Multi authors work
Lublin – Sofia 2004
Ed.: Andrzej Bieganowski, Grzegorz Józefaciuk, Ryszard T. Walczak

Plant growth in relation to soil physical conditions
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Jerzy Lipiec, Ryszard Walczak, Grzegorz Józefaciuk

Basic problems of agrophysics
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Dorota Matyka-Sarzyńska, Ryszard T. Walczak

Physical chemistry of soil: Surface and pore properties
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokołowska, Mieczysław Hajnos

Soil – Plant – Atmosphere aeration and environmental problems
Multi authors work
Lublin – Stuttgart 2004
Ed.: Jan Gliński, Grzegorz Józefaciuk, Karl Stahr

TDR method for the measurement of water content and salinity of porous media
Monografia
Lublin 2004
Wojciech Skierucha, Marek A. Malicki

Physics, chemistry and biogeochemistry in soil and plant studies
Multi authors work
Lublin 2004
Ed.: Grzegorz Józefaciuk

Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media
Monografia
Lublin 2004
Wojciech Skierucha, Ryszard T. Walczak, Andrzej Wilczek

TDR method for the measurement of water content and salinity of porous media
Monografia
Lublin 2004
Wojciech Skierucha, Marek A. Malicki

Spatial and temporal variation of selected physical and chemical properties of soil
Monografia
Lublin 2004
Bogusław Usowicz, Jerzy B. Usowicz

Determination of water potential-moisture characteristics of soil porous media
Monografia
Lublin 2004
Barbara Witkowska-Walczak, Ryszard Walczak, Cezary Sławiński

X