Akcje COST

Badania

Akcje COST

 1. Payments for Ecosystem services (Forests for Water)
  Program „COST”
  Wykonawcy: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN (MC Member),  dr Karolina Oszust (MC Substitute)
  Numer: COST Action CA15206
  Okres realizacji: od 2016-10-18 do 2020-10-17
 2. A new Network of European Biolmage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS)       
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. inż. Justyna Cybulska (MC Substitute)
  Numer: COST Action CA15124
  Okres realizacji: od 2016-05-03 do 2020-05-02
 3. Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry
  Program „COST”
  Wykonawcy: dr inż. Piotr Pieczywek (MC Member), dr hab.  Piotr Baranowski, prof. IA PAN (MC Substitute)
  Numer: COST Action CA15118
  Okres realizacji: od 2016-04-11 do 2020-04-10
 4. European network for algal-bioproducts (EUALGAE)                                                                                                    
  Program „COST”
  Wykonawca: dr Izabela Krzemińska (MC Member)
  Numer: COST Action ES1408
  Okres realizacji: od 2015-03-24  do 2019-03-23
 5. Soil fauna – key to soil organic matter dynamics and modelling (KEYSOM)
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN (MC Substitute)
  Numer: COST Action  ES1406
  Okres realizacji: od 2015-03-16 do 2019-03-15
 6. Connecting European connectivity research / Integracja europejskich badań ciągłości procesów i struktur w środowisku przyrodniczym (CONNECTEUR)
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN (MC Substitute)
  Numer: COST Action ES1306
  Okres realizacji: od 2014-04-10 do 2018-04-09
 7. The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure
  Program „COST”
  Wykonawca: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: COST Action FA1001
  Okres realizacji: od 2010-07-15 do 2014-12-12
 8. European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences / Europejska sieć zastosowań mikroskopii sił atomowych w nano-medycynie i naukach przyrodniczych (AFM4NanoMed&Bio)
  Program „COST”
  Wykonawca: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: COST Action TD1002
  Okres realizacji: od 2010-07-15 do 2014-12-12
 9. Control and exploitation of enzymes for added – value food products (zadanie nr 3: Ocena wpływu aplikacji enzymów egzogennych na dynamikę enzymatycznego i nieenzymatycznego brązowienia tkanki jabłek na różnych etapach obróki technologicznej owoców – analiza z wykorzystaniem metod optycznych i analizy obrazu, w tym stereometrycznej analizy architektury miąższu i ścian komórkowych)
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. Adam Kuczyński
  Numer: COST Action 928
  Okres realizacji: od 2008-11-28 do 2010-03-28
 10. On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion / Oddziaływanie spływu powierzchniowego i erozji na środowisko przyrodnicze
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
  Numer: COST Action 634
  Okres realizacji: od 2004-04-19 do 2008-07-18
 11. Food matrices: structural organisation and impact on flavour release and perception / Matryce żywnościowe: struktura od nano do makro skali i jej wpływ na uwalnianie i percepcję związków smakowo-zapachowych
  Program „COST”
  Wykonawca: prof. dr hab. Zofia Sokołowska, prof. dr hab. Mieczysław Hajnos
  Numer: COST Action 921
  Okres realizacji: od 2002 do 2006
 12. Earth System Science and Environmental Management / Erozja gleby a zmiany globalne
  Program „COST”
  Wykonawca: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
  Numer: COST Action 623
  Okres realizacji: od 1999-07-08 do 2003-07-08
X