Biblioteka

Wydawnictwa

Biblioteka

Print Friendly, PDF & Email

Od początków swego istnienia Instytut prowadzi bibliotekę o charakterze ogólnośrodowiskowym. Działalność biblioteki obejmuje bieżące utrzymanie, gromadzenie, konserwację, uaktualnianie katalogu,   opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów, tworzenie komputerowej bazy czasopism, opracowanie bazy publikacji pracowników, prenumeratę krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, informatycznych i innych oraz zakup książek.
Instytut posiada Komputerowy system Biblioteczny Libra 2000. W zbiorach biblioteki znajduje się ponad 2 tys. pozycji książkowych, ponad 5 tys. wolumenów czasopism oraz 115 zbiorów specjalnych (prace magisterskie i doktorskie).

 

W  zbiorach  biblioteki  znajdują  się  słowniki,  encyklopedie,   podręczniki   atlasy  i  specjalistyczne  zbiory  map,  a  także  krajowe i zagraniczne wydawnictwa z  zakresu  nauk  rolniczych  o  specjalności   agrofizycznej, w   większości  unikatowe  tytuły  niedostępne w innych  bibliotekach.  Zbiory biblioteczne  IA PAN, jako jedyne o profilu agrofizycznym w  Polsce,  cieszą  się  dużym zainteresowaniem,  szczególnie  wśród  młodych  badaczy  przygotowujących  prace  habilitacyjne,  doktorskie  i  magisterskie.

Aktualnie biblioteka IA PAN kontynuuje prenumeratę:
–  13 tytułów czasopism krajowych a 10 tytułów otrzymuje drogą wymiany lub inną;
–  3 tytuły czasopism zagranicznych, a w drodze wymiany lub inna drogą otrzymuje 15 tytułów.

 

Regulamin Biblioteki: pdf

Kontakt:
Marek Pazur
tel.: 81 745061, w. 114
e-mail: biblioteka@ipan.lubln.pl

 

Biblioteka czynna
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00

 

Katalog on-line – Libra 2000

X