Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Frąc

e-mail: m.frac@ipan.lublin.pl

 

Profil działalności naukowej:

 

Zapraszamy do współpracy naukowej, badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej w zakresie produkcji energii odnawialnej z biomasy.

X