Laboratorium Entomoremediacji

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium Entomoremediacji

Opiekun: dr inż. Piotr Bulak

e-mail: p.bulak@ipan.lublin.pl

 

Do zadań Laboratorium należą m.in.:

  • prowadzenie badań składu i jakości biogazu powstającego w procesie fermentacji metanowej, oraz wpływu wzbogacenia gleby osadem pofermentacyjnym na aktywność biologiczną gleby, wynikiem której jest wydzielanie i pochłanianie gazów (patrz Badania);
  • Prowadzenie pomiarów (patrz Oferta usług).

 Pełny zakres badań znajduje się na stronie Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego.

X