Laboratorium Analizy Biogazu

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium Analizy Biogazu

Do zadań Laboratorium Analizy Biogazu należą m.in.:

  • prowadzenie badań składu i jakości biogazu powstającego w procesie fermentacji metanowej, oraz wpływu wzbogacenia gleby osadem pofermentacyjnym na aktywność biologiczną gleby, wynikiem której jest wydzielanie i pochłanianie gazów (patrz Badania);
  • Prowadzenie pomiarów (patrz Oferta usług).

 Pełny zakres badań znajduje się na stronie Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego.

X