Rekrutacja 2023

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Trwa dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Temat badawczy: „Modelowanie nienasyconego współczynnika przewodnictwa wodnego gleby z uwzględnieniem efektu histerezy”

Promotor: prof. dr hab. Cezary Sławiński


Terminarz rekrutacji:

6.09.2023 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

27.09.2023 zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7;

29.09.2023 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

30.09.2023 – ogłoszenie wyników.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zamieszczonymi na stronie internetowej Lidera – UMCS.

 

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych:

1. „Badania transportu mikroorganizmów glebowych poprzez zjawisko rozbryzgu”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Beczek

pobierz PDF

2. „Wpływ różnych właściwości gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu glebowego”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Cezary Polakowski

pobierz PDF

 

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

15.06.2023 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

17.08.2023 zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej – ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin. Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

23.08.2023 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

31.08.2023 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

1.09.2023 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz  z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.

 

 

Zasady rekrutacji do SDNŚiP 2023 – do pobrania

 

INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ROLNICZYCH

 

Lista kandydatów przyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w roku akademickim 2023/2024– do pobrania

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zamieszczonym na stronie internetowej Lidera.

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego należy pobrać na stronie internetowej Lidera.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów ISDNR.

 

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych:

1. „Kształtowanie mikrobiomu bakteryjnego i grzybowego w uprawie współrzędnej zbóż i roślin bobowatych” AKRONIM: LEGUMINOSE
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
Promotor pomocniczy: dr Agata Gryta

pobierz PDF

 

Dodatkowo Kandydat powinien złożyć aplikację w konkursie MŁODSZY PRACOWNIK INŻYNIERYJNY (k/m) w Zakładzie Badań Systemu Gleba-Roślina do projektu badawczego pn. „Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe” (Project 101082289 — LEGUMINOSE) finansowanego przez Unię Europejską w ramach konkursu HORYZONT EUROPA – HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01

link do portalu aplikacyjnego

 

2. „Interakcje mikrolistków (microgreens) i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości” AKRONIM: MICROGREENS
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Panek

pobierz PDF

 

Dodatkowo Kandydat powinien złożyć aplikację w konkursie DOKTORANT – STYPENDYSTA (k/m) w Projekcie pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu”, nr 2022/45/B/NZ9/04254, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-23

link do portalu aplikacyjnego

 

 

 

Nabór wniosków

I termin: do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00

II termin: do dnia 6 września 2023 r. do godz. 15.00

 

Rozmowy kwalifikacyjne są  planowane w dniu 8 września 2023 r. w godz. 8:00-10:00 oraz w godz. 12:00- 14:00.

 

Sposób składania dokumentów:

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Doświadczalna 4,
20-290 Lublin,

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl

 

Zasady rekrutacji do ISDNR 2023- do pobrania

X