Akty prawne

Dokumenty do pobrania
Dokumenty dot. postępowania ws. nadania stopnia doktora
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. z 25.03.2024
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. z 12.06.2023
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. 09.12.2021
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. 10.12.2020
Way of conferring the academic degree of doktor
Dobre praktyki przygotowania rozprawy doktorskiej
Good practices in preparing a doctoral dissertation
Regulamin określający warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej IA PAN przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Zasady rekrutacji do SDNŚiP 2021
Zasady rekrutacji do SDNŚiP 2022
Zasady rekrutacji do SDNŚiP 2023
Zasady rekrutacji do SDNŚiR 2024
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 01.10.2020
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 01.10.2021
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 28.04.2022
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zmiany od 01.10.2023
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zmiany od 01.10.2024
wytyczne dot. przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego
How to prepare an Individual Research Plan
SDNŚiP efekty uczenia się 2019
SDNŚiP Program kształcenia 2019
SDNŚiP Program kształcenia 2020
SDNŚiP Program kształcenia 2023 j.polski
SDNŚiP Program kształcenia 2023 j. angielski
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych
Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych ze zm. od 2024
Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych ze zm. od 2021
Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych
ISDNR Program kształcenia 2020
ISDNR Program kształcenia 2021
ISDNR Program kształcenia 2023
ISDNR Program kształcenia 2024
ISDNR Zasady rekrutacji 2021
ISDNR Zasady rekrutacji 2022
ISDNR Zasady rekrutacji 2023
ISDNR Zasady rekrutacji 2024
X