Realizowane tematy doktoratów

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

DOKTORANT PROJEKT TEMAT
1. Paweł Głowacki doktorat wdrożeniowy Opracowanie technologii produkcji makaronu instant metodą ekstruzji charakteryzującego się jakością porównywalną do jakości makaronu produkowanego dotychczasową metodą
2. Dominika Matczuk doktorat wdrożeniowy Izolacja inhibitorów urolizy z materiału roślinnego i/lub zwierzęcego lub produktów ich przetwarzania
3. Bogdan Rudnik doktorat wdrożeniowy Charakterystyka stabilności płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego modyfikowanego dodatkiem wybranych inhibitorów ureazy i nitryfikacji
4. Maria Skorupka doktorat wdrożeniowy Modyfikowanie mocznika  poprzez wprowadzenie inhibitorów ureazy w całej masie mocznika i porównanie efektywności redukcji emisji amoniaku z alternatywnymi metodami aplikacji inhibitorów (nanoszonymi na powierzchnie granuli – dotychczas stosowanymi)
5. Tomasz Szymczak doktorat wdrożeniowy Opracowanie metody otrzymywania lipazy drogą biotechnologiczną o potencjale zastosowania w skali przemysłowej

 

X