Plan równości płci

Instytut Agrofizyki PAN mając na uwadze potrzebę zapewnienia równości wsparcia karier naukowych zarówno kobiet, jak i mężczyzn powołał Pełnomocnika ds. równości płci. Pierwszym, głównym zadaniem pełnomocnika było opracowanie Planu równości płci, który Instytut Agrofizyki będzie wdrażał.

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pl

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en

 

W konkursach programu Horyzont Europa w roku 2021, każda instytucja publiczna musi zdeklarować na etapie składania wniosku, że zaprojektuje i będzie wdrażać Plan Równości Płci. Na etapie podpisywania umowy grantowej taki plan musi już być w instytucji wdrożony.

W przypadku konkursów z terminami złożenia w 2022 r. i później, posiadanie planu na rzecz równości płci (GEP) będzie kryterium kwalifikowalności dla wszystkich organów publicznych, instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych, które chcą uczestniczyć w programie „Horyzont Europa”.

 

  Plan równości płci

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

X