Pracownicy

O Instytucie

Pracownicy

Print Friendly, PDF & Email
Profesorowie InstytutuNr pokojuTelefonE-mail
Boguta Patrycja118(81) 744 50 61 w. 119p.warchulska@ipan.lublin.pl
Cybulska Justyna230(81) 744 50 61 w. 145j.cybulska@ipan.lublin.pl
Lamorski Krzysztof207(81) 744 50 61 w. 121k.lamorski@ipan.lublin.pl
Miś AntoniB111(81) 744 50 61 w. 178a.mis@ipan.lublin.pl
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Ryżak MagdalenaD102(81) 744 50 61 w. 124m.ryzak@ipan.lublin.pl
Stasiak MateuszB104(81) 744 50 61 w. 173m.stasiak@ipan.lublin.pl
Szymańska-Chargot Monika214(81) 744 50 61 w. 141m.szymanska@ipan.lublin.pl
Wiącek JoannaB127(81) 744 50 61 w. 181j.sykut@ipan.lublin.pl
AdiunkciNr pokojuTelefonE-mail
Bulak Piotr225(81) 744 50 61 w. 134p.bulak@ipan.lublin.pl
Chylińska Monika214(81) 744 50 61 w. 141m.chylinska@ipan.lublin.pl
Cieśla Jolanta231(81) 744 50 61 w. 192j.ciesla@ipan.lublin.pl
Gryta Agata107(81) 744 50 61 w. 207a.gryta@ipan.lublin.pl
Jaromin-Gleń Katarzyna215(81) 744 50 61 w. 131k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl
Kafarski Marcin203(81) 744 50 61 w. 199m.kafarski@ipan.lublin.pl
Krzemińska IzabelaB113(81) 744 50 61 w. 190i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Krzyszczak Jaromir208(81) 744 50 61 w. 198j.krzyszczak@ipan.lublin.pl
Leszczuk Agata233(81) 744 50 61 w. 233a.leszczuk@ipan.lublin.pl
Nawrocka AgnieszkaB115(81) 744 50 61 w. 187a.nawrocka@ipan.lublin.pl
Oszust Karolina108(81) 744 50 61 w. 206k.oszust@ipan.lublin.pl
Panek Jacek107a(81) 744 50 61 w. 207j.panek@ipan.lublin.pl
Parafiniuk PiotrB106(81) 744 50 61 w. 182p.parafiniuk@ipan.lublin.pl
Pieczywek Piotr231(81) 744 50 61 w. 192p.pieczywek@ipan.lublin.pl
Pytlak Anna215(81) 744 50 61 w. 131a.pytlak@ipan.lublin.pl
Siczek Anna111(81) 744 50 61 w. 154a.siczek@ipan.lublin.pl
Sochan AgataD103(81) 744 50 61 w. 133a.sochan@ipan.lublin.pl
Szewczak Kamil211(81) 744 50 61 w. 127k.szewczak@ipan.lublin.pl
Szewczuk-Karpisz Katarzyna129(81) 744 50 61 w. 129k.szewczuk-karpisz@ipan.lublin.pl
Szypłowska Agnieszka203(81) 744 50 61 w. 199a.szyplowska@ipan.lublin.pl
Ulaganathan Vamseekrishna230(81) 744 50 61 w. 145v.ulaganathan@ipan.lublin.pl
Walkiewicz Anna220(81) 744 50 61 w. 205a.walkiewicz@ipan.lublin.pl
Wilczek Andrzej243(81) 744 50 61 w. 113a.wilczek@ipan.lublin.pl
AsystenciNr pokojuTelefonE-mail
Siecińska Joanna113(81) 744 50 61 w. 157j.wrobel@ipan.lublin.pl
Skic Kamil125(81) 744 50 61 w. 148k.skic@ipan.lublin.pl
Kierownik Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz Artur114(81) 744 50 61 w. 158a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Sekretariat Studiów DoktoranckichNr pokojuTelefonE-mail
Witkowska Monika6(81) 744 50 61 w. 195m.dziewulska@ipan.lublin.pl
Mazur – Poździk Anna6(81) 744 50 61 w. 195a.mazur-pozdzik@ipan.lublin.pl
Rada NaukowaNr pokojuTelefonE-mail
Majewska Urszula6(81) 744 50 61 w. 195u.kotowska@ipan.lublin.pl
DoktoranciNr pokojuTelefonE-mail
Ali Mohsin232(81) 744 50 61 w. 144m.ali@ipan.lublin.pl
Babiak WioletaB116b(81) 744 50 61 w. 217w.babiak@ipan.lublin.pl
Chibrikov Vadym232(81) 744 50 61 w. 144v.chibrikov@ipan.lublin.pl
Drobek Magdalena232(81) 744 50 61 w. 144m.drobek@ipan.lublin.pl
Głowacki PawełB116b(81) 744 50 61 w. 217p.glowacki@ipan.lublin.pl
Góra Radosław107(81) 744 50 61 w. 162r.gora@ipan.lublin.pl
Kaczmarska Adrianna232(81) 744 50 61 w. 144a.kaczmarska@ipan.lublin.pl
Kaczor Monika219(81) 744 50 61 w. 128m.kaczor@ipan.lublin.pl
Klimczyk Marta110(81) 744 50 61 w. 153m.klimczyk@ipan.lublin.pl
Kłosok KonradB116b(81) 744 50 61 w. 217k.klosok@ipan.lublin.pl
Krekora MagdalenaB116b(81) 744 50 61 w. 143m.krekora@ipan.lublin.pl
Krysa Martyna214(81) 744 50 61 w. 141m.krysa@ipan.lublin.pl
Kubaczyński Adam216(81) 744 50 61 w. 135a.kubaczynski@ipan.lublin.pl
Kutyrieva Nataliia233(81) 744 50 61 w. 233n.kutyrieva@ipan.lublin.pl
Mącik Mateusz112(81) 744 50 61 w. 204m.macik@ipan.lublin.pl
Maj Wiktoria110(81) 744 50 61 w. 153w.maj@ipan.lublin.pl
Maksim Magdalena113(81) 744 50 61 w. 157m.glowka@ipan.lublin.pl
Matczuk Dominika(81) 744 50 61d.matczuk@ipan.lublin.pl
Okoń Karolina113(81) 744 50 61 w. 157k.okon@ipan.lublin.pl
Pękala Patrycja214(81) 744 50 61 w. 141p.pekala@ipan.lublin.pl
Proc Kinga219(81) 744 50 61 w. 128k.proc@ipan.lublin.pl
Skorupka Maria113(81) 744 50 61m.skorupka@ipan.lublin.pl
Pylak Michał112(81) 744 50 61 w. 204m.pylak@ipan.lublin.pl
Rymarczyk Jan110(81) 744 50 61 w. 153j.rymarczyk@ipan.lublin.pl
Siegieda Dominika112(81) 744 50 61 w. 204d.siegieda@ipan.lublin.pl
Szymczak Tomasz(81) 744 50 61t.szymczak@ipan.lublin.pl
Wajs JustynaB129(81) 744 50 61 w. 188j.gorminska@ipan.lublin.pl
Wesołowska Monika204(81) 744 50 61 w. 161m.wesolowska@ipan.lublin.pl
Pracownicy badawczo-techniczniNr pokojuTelefonE-mail
Adamczuk Agnieszka117(81) 744 50 61 w. 139a.adamczuk@ipan.lublin.pl
Dobrzański BohdanB121(81) 744 50 61 w. 163b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Gancarz MarekB112(81) 744 50 61 w. 208m.gancarz@ipan.lublin.pl
Kobyłka RafałB107(81) 744 50 61 w. 162r.kobylka@ipan.lublin.pl
Łukowski Mateusz Iwo212(81) 744 50 61 w. 191m.lukowski@ipan.lublin.pl
Mącik Mateusz112(81) 744 50 61 w. 204m.macik@ipan.lublin.pl
Pylak Michał112(81) 744 50 61 w. 204m.pylak@ipan.lublin.pl
Rejman Jerzy135(81) 744 50 61 w. 152j.rejman@ipan.lublin.pl
Siedliska Anna210(81) 744 50 61 w. 212a.siedliska@ipan.lublin.pl
Siegieda Dominika112(81) 744 50 61 w. 204d.siegieda@ipan.lublin.pl
Tomczyk Agnieszka130(81) 744 50 61 w. 146a.tomczyk@ipan.lublin.pl
Welc RenataB116a(81) 744 50 61 w. 220r.welc@ipan.lublin.pl
Pracownicy inżynieryjniNr pokojuTelefonE-mail
Bańda MaciejB129(81) 744 50 61 w. 188m.banda@ipan.lublin.pl
Beczek MichałD103(81) 744 50 61 w. 133m.beczek@ipan.lublin.pl
Budzeń Małgorzata209(81) 744 50 61 w. 189m.budzen@ipan.lublin.pl
Drobek Magdalena232(81) 744 50 61 w. 144m.drobek@ipan.lublin.pl
Krekora MagdalenaB116b(81) 744 50 61 w. 143m.krekora@ipan.lublin.pl
Kubaczyński Adam216(81) 744 50 61 w. 135a.kubaczynski@ipan.lublin.pl
Kurzyna-Szklarek MagdalenaD10(81) 744 50 61 w. 213m.kurzyna-szklarek@ipan.lublin.pl
Mazur RafałD5(81) 744 50 61 w. 203r.mazur@ipan.lublin.pl
Pękala Patrycja214(81) 744 50 61 w. 141p.pekala@ipan.lublin.pl
Pertile Giorgia108(81) 744 50 61 w. 206g.pertile@ipan.lublin.pl
Piasecka AgataB118(81) 744 50 61 w. 180a.palcowska@ipan.lublin.pl
Polakowski Cezary228(81) 744 50 61 w. 137c.polakowski@ipan.lublin.pl
Proc Kinga219(81) 744 50 61 w. 128k.proc@ipan.lublin.pl
Siemińska-Kuczer AnnaD2(81) 744 50 61 w. 202asieminska@ipan.lublin.pl
Szpilska Klaudia110(81) 744 50 61 w. 153kszpilska@ipan.lublin.pl
Turski Marcin133(81) 744 50 61 w. 149m.turski@ipan.lublin.pl
Wiącek DariuszB218(81) 74 450 61 w. 155d.wiacek@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu Obsługi BadańNr pokojuTelefonE-mail
Kondracka Beata7(81) 744 50 61 w. 107b.kondracka@ipan.lublin.pl
Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Zdunek Jarosław8(81) 744 50 61 w. 179j.zdunek@ipan.lublin.pl
Starszy SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pacek-Bieniek Agata8(81) 744 50 61 w. 179a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Paul Grzegorz10(81) 744 50 61 w. 122g.paul@ipan.lublin.pl
Koordynator ds. ProjektówNr pokojuTelefonE-mail
Kumięga Anna9(81) 744 50 61 w. 116a.kumiega@ipan.lublin.pl
Wieczorek Anna9(81) 744 50 61 w. 116a.wieczorek@ipan.lublin.pl
Główny KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Muszyńska Grażyna20(81) 744 50 61 w. 105g.muszynska@ipan.lublin.pl
Zastępca Głównego KsięgowegoNr pokojuTelefonE-mail
Kazanowska-Charytanowicz Aneta21(81) 744 50 61 w. 106a.kazanowska@ipan.lublin.pl
Muzyka Agnieszka21(81) 744 50 61 w. 106a.muzyka@ipan.lublin.pl
Samodzielny Księgowy ds. PłacNr pokojuTelefonE-mail
Sujka Aneta22(81) 744 50 61 w. 108a.sujka@ipan.lublin.pl
Samodzielny KsięgowyNr pokojuTelefonE-mail
Parakowska Renata21(81) 744 50 61 w. 106r.parakowska@ipan.lublin.pl
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-EkonomicznychNr pokojuTelefonE-mail
Bronisz Emilia5(81) 744 50 61 w. 110e.bronisz@ipan.lublin.pl
Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznychNr pokojuTelefonE-mail
Buchajczuk Ewa10(81) 744 50 61 w. 122e.buchajczuk@ipan.lublin.pl
Pracownicy ds. zamówień publicznychNr pokojuTelefonE-mail
Golian Izabela10A(81) 744 50 61 w. 216i.golian@ipan.lublin.pl
Sztuka Monika10A(81) 744 50 61 w. 216m.sztuka@ipan.lublin.pl
Starszy ReferentNr pokojuTelefonE-mail
Hamera Ewa4(81) 744 50 61 w. 109e.hamera@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. zaopatrzeniaNr pokojuTelefonE-mail
Łucka Monika4(81) 744 50 61 w.109m.lucka@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. informatycznychNr pokojuTelefonE-mail
Sitarz Krzysztof018(81) 74 450 61 w. 151k.sitarz@ipan.lublin.pl
Specjalista ds. Remontowo-Budowlanych i AdministracyjnychNr pokojuTelefonE-mail
Poleszak Piotr3(81) 744 50 61 w. 104p.poleszak@ipan.lublin.pl
Inspektor BHPNr pokojuTelefonE-mail
Zwierzchowski Andrzej25(81) 744 50 61 w. 100a.zwierzchowski@ipan.lublin.pl
Radca Prawny/Główny Specjalista ds. PersonalnychNr pokojuTelefonE-mail
Wiśniewska AnnaB124A(81) 744 50 61 w. 224a.wisniewska@ipan.lublin.pl
Samodzielne stanowisko ds. kadrNr pokojuTelefonE-mail
Czupryńska Lucyna22(81) 744 50 61 w. 108l.czuprynska@ipan.lublin.pl
Kierownik Działu – Sekretarz czasopisma International AhrophysicsNr pokojuTelefonE-mail
Nosalewicz MagdalenaB114(81) 744 50 61 w. 115m.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Starszy TechnikNr pokojuTelefonE-mail
Kulawiak IrenaB114(81) 744 50 61 w. 115i.kulawiak@ipan.lublin.pl
Sekretarz czasopisma Acta AgrophysicaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB122(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Asystent DyrektoraNr pokojuTelefonE-mail
Paszek Ewa18(81) 744 50 61 w. 101sekretariat@ipan.lublin.pl
Biblioteka – Główny SpecjalistaNr pokojuTelefonE-mail
Pazur MarekB122(81) 744 50 61 w. 114m.pazur@ipan.lublin.pl
Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Stępniewski AndrzejB120(81) 744 50 61 w. 169a.stepniewski@ipan.lublin.pl
Starszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Marszałowicz MichałB206(81) 744 50 61 w. 118m.marszalowicz@ipan.lublin.pl
Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UENr pokojuTelefonE-mail
Nowak SylwiaB206(81) 744 50 61 w. 118s.nowak@ipan.lublin.pl
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; Specjalista ds. Obronnych – Kancelaria TajnaNr pokojuTelefonE-mail
Rusinek RobertB117(81) 744 50 61 w. 175r.rusinek@ipan.lublin.pl
Inspektor ochrony danych osobowychNr pokojuTelefonE-mail
Krzysztof Kajdrowiczk.kajdrowicz@ipan.lublin.pl
X