Barańska Daria

Barańska Daria

Print Friendly, PDF & Email
Nr pokoju: 135
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 152

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

  1. 2023, Microgreens – Tiny Plants with a Huge Health Impact, Warsztaty dla Młodych Badaczy, Lublin, 30.11-01.12.2023 r., 22-23
  2. 2023, Microgreens cultivation in the context of climate changes, VI Konferencja Doktorantów pt.: „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa-Lublin, online, 14.12.20223 r., 57-58
X