Dokumenty do pobrania

Studia doktoranckie

Dokumenty do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Wewnętrzne rozporządzenia IAPAN
2020 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich i stypendiów dla najlepszych doktorantów
Zarządzenie SD 1/2020 Kierownika Studiów Doktoranckich
Uchwała Rady Naukowej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie 2018-2022
Regulamin Studiów Doktoranckich ze zm.
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. z 12.06.2023
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. 09.12.2021
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od 01.10.2019
Program Studiów 2018-2022
Warunki i tryb rekrutacji 2018-2022
Załącznik do Warunków i trybu rekrutacji 2018-2022
Regulamin Studiów Doktoranckich 2018-2022
Kwestionariusz osobowy 2018-2022
Wymagane dokumenty
 Określenie efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki PAN
Stypendia – wzór ankiety
Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (2015-2019)
Zał.1 do Regulaminu SD w IA PAN 2014: Program SD – tabela
Zał.1 do Regulaminu SD w IA PAN 2013: Program SD – tabela
Zał.1 do Regulaminu SD w IA PAN 2012: Program SD – tabela
Regulamin przyznawania stypendiów uczestnikom Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Kwestionariusz osobowy kandydata na Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki PAN
Formularz sprawozdania z przebiegu badań naukowych dla słuchaczy studiów doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Załączniki do pobrania

X